Què ofereixo

Hi ha més raó en el teu cos que en la teva millor saviesa

Friederich Nietzsche

La teva visió esdevindrà clara només quan puguis mirar dins del teu propi cor.
Qui mira enfora, somnia; qui mira endins, desperta

Carl Gustav Jung

És més important un gram de contacte que un quilo d’energia

David Boadella

Coneix-te a tu mateix

(Aforisme grec)

El regal més preciós que podem oferir als altres és la nostra presència.
Quan la nostra atenció plena abraça aquells que estimem, aquests broten com flors.

Thich Nhat Hanh

Quant més gran és el dubte, major és el despertar; quant menor és el dubte, menor és el despertar. Sense dubte, no hi ha despertar.

C. C. Chang

Un espai d’acompanyament psicoterapèutic a joves i persones adultes amb inquietud per treballar en elles mateixes amb la finalitat de viure amb més harmonia, plenitud i llibertat interna, mitjançant afavorir la presa de consciència i l’autoconeixement i trobar les pròpies veritats per tal de crear, en últim terme, una vida satisfactòria, creativa i congruent amb si mateixes, que es deriva de viure connectat amb el propi potencial i crear el propi camí de vida.

La relació terapèutica esdevé essencial en aquest viatge, i està basada en l’actitud d’acceptació positiva incondicional, de manera que s’accepta la persona tal i com és en la seva totalitat, i la sintonia, que facilita percebre el món des dels seus ulls. Aquesta relació és la base segura que permet explorar els conflictes i patiment, a través dels quals s’aprofundeix en el coneixement de les diferents parts de la personalitat, les adaptacions que ha hagut dur a terme i es troben les maneres de viure amb major fidelitat a qui hom és.

Partint d’una la concepció holística de l’ésser humà, es treballa amb totes les dimensions de la persona i es posa atenció, doncs, a les sensacions físiques, les emocions, els pensaments i les conductes que integren les seves vivències. S’utilitza l’intercanvi verbal, l’atenció plena i es fan propostes –de lliure acceptació- d’exercicis corporals (de promoció de la consciència corporal i d’expressió) i de visualització.

Els motius de consulta poden estar relacionats amb símptomes de patiment o malestar emocional (ansietat, tristesa o depressió, desesperança, sensació de buit i desorientació, entre altres), dificultats en la gestió de les emocions, baixa autoestima, problemes relacionals, problemes de parella, experiències traumàtiques, conflictes interns no resoltsinsatisfacció amb alguna àrea de la pròpia vida, dolssímptomes psicosomàticssensació sostinguda d’infelicitat o qualsevol altra causa que estigui limitant la percepció de benestar personal i causi patiment.

Durada

El procés psicoteràpeutic té una durada variable, depenent de les necessitats de cada persona i de la profunditat del procés en què hom es vulgui implicar. L’orientació humanista es caracteriza per pretendre canvis psicològics profunds, més enllà de l’eradicació dels símptomes, però tal com l’inici del procés psicoterapèutic és fruit d’una decisió personal, també ho és la finalització, que té lloc quan la persona considera que ha assolit els objectius que venia a treballar.